PvdD en GL winnen “BEHOUD HAAGS GROEN KEURMERK”, SP en Groep de Mos krijgen een NOMINATIE

Beoordeling Gemeenteraad op stemgedrag

Het “Behoud Haags Groen Keurmerk” is in het leven geroepen om politieke partijen te stimuleren om het Haagse groen te behouden en te versterken. Bijna alle Haagse partijen beroepen zich op een groen verkiezingsprogramma maar zoals wij weten worden verkiezingsbeloftes vaak gebroken. Daarom kijken wij niet naar verkiezingsprogramma’s maar naar wat partijen in werkelijkheid hebben gedaan voor ons groen.

In samenwerking met de Bomenstichting Den Haag (BDH) hebben we het stemgedrag van de Haagse partijen beoordeeld en gerangschikt op groenvriendelijkheid. Als uitgangspunt gebruiken we de tabellen die de BDH heeft gemaakt vanaf december 2016. Partijen met een groen stemgedrag krijgen ons KEURMERK. Partijen die een aanmoediging nodig hebben krijgen een eervolle NOMINATIE.

Naar aanleiding van het stemgedrag kunnen KEURMERKEN en NOMINATIES toegekend of ingevorderd worden…

Wij feliciteren de Partij voor de Dieren en Groen Links met het het “Behoud Haags Groen Keurmerk”. Met hun stemgedrag hebben zij bewezen een groot hart te hebben voor het Haagse groen.

Wij moedigen de SP en Groep de Mos aan met de “Behoud Haags Groen Nominatie”.

Wij merken op dat de SP zich meer mag profileren in het groendebat. Wellicht voor de SP ook een KEURMERK in de toekomst?

Het standpunt van Groep de Mos over de strandhuisjes beoordelen wij niet als groen. Een gevoelig onderwerp, echter niet meegenomen in onze tellingen omdat er niet over gestemd is in de periode die wij beoordeeld hebben. Wat zal de toekomst ons brengen?

Lees hoe wij tot onze beoordeling komen.

Het stemgedrag van de partijen hebben we verdeeld over twee tabellen. Een tabel over raadsvoorstellen en een tabel voor stemmingen over moties en amendementen over groene onderwerpen.

Eerst de tabel over raadsvoorstellen:

In de tabel zijn de voorstemmen bij de raadsvoorstellen weergeven door groene vlakjes. Helaas zijn niet alle raadsvoorstellen goed voor ons groen. Daarom hebben we stippen in de vlakjes gezet die aangeven of de stemmen groen zijn of niet (en vise versa). De raadsvoorstellen met de witte stippen hebben we niet meegenomen in onze beoordeling. Deze raadsvoorstellen konden door ons niet als ‘voor’ of ‘tegen’ worden gekwalificeerd omdat ze te veelomvattend zijn (ze gaan over veel meer dan groen alleen). Er blijven dan 13 raadsvoorstellen over voor de beoordeling. Die gaan we omzetten naar rapportcijfers…

Wij gaan uit van de 13 stemmingen. Om tot een rapportcijfer te komen tussen 1 en 10 gebruiken we dus de factor 10/13 = 0,77

Wat opvalt is dat de Partij van de Eenheid (PvdE) te weinig heeft gestemd. Deze partij wordt gedisqualificeerd. De tijdelijke fracties houden we buiten beschouwing

En de tabel voor stemmingen over moties en amendementen over groene onderwerpen: De kleuren van de “voor” of “tegen” stemmen (groen en rood) komen overeen met “voor” of “tegen” het Haagse groen.

Dat ziet er zo uit in een diagram:

We gaan deze cijfers ook omzetten naar rapportcijfers. Wij gaan uit van de 65 stemmingen (als een partij niet gestemd heeft zien wij dat als tegenstem). Om tot een rapportcijfer te komen tussen 1 en 10 gebruiken we dus de factor 10/65 = 0,15.

Berekenen we het gemiddelde tussen de twee rapportcijfers dan komen we tot dit resultaat:

Wij feliciteren nogmaals de winnaars van het “BEHOUD HAAGS GROEN KEURMERK”:

Wij moedigen de winnaars aan van de “BEHOUD HAAGS GROEN NOMINATIE”:

Deze middag hebben wij samen met de Bomenstichting Den Haag de Behoud Haags Groen keurmerken en nominaties uitgereikt aan Christine Teunissen (PvdD), Arjan Kapteins (Groen Links), Hanne Drost (SP) en Richard de Mos (Groep de Mos). Deze partijen hebben met hun stemgedrag in de Haagse gemeenteraad bewezen hart te hebben voor het Haagse groen en waren zeer vereerd om de prijzen in ontvangst te nemen.

Voeg reactie toe

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees ook...
Lees ook...
Bomenstichting Den Haag - De zienswijze van de Bomenstichting Den Haag gaat in op de natuur- en cultuurhistorische waarden van de Scheveningseweg, de…
Lees ook...
Het “Behoud Haags Groen Keurmerk” is in het leven geroepen om politieke partijen te stimuleren om het Haagse groen te behouden en…