Geen 1.376 maar 5.681 bomen weg in 2016

Laatmijstaan.nl –

Getriggerd door de beweringen van Wethouder Revis en het nep bericht van Omroep West heeft Laatmijstaan.nl de kapvergunningen nageteld die in heel 2016 verleend zijn.

Wethouder Boudewijn Revis zegt dat er in 2016 om ‘uiteenlopende beheerredenen’ slechts 1.376 bomen gekapt zijn. Hij beweert dat Den Haag nu meer bomen heeft dan een aantal jaren terug. Wij vragen ons af hoe hij aan dat getal is gekomen. Laatmijstaan.nl heeft de mogelijkheid om te checken of dit waar is, dus dat hebben we gedaan. Het resultaat is schokkend.

In 2016 werden er 665 kapvergunningen verleend. Voor de duidelijkheid hebben we het resultaat onderverdeeld in 3 groepen. Echter was niet altijd te achterhalen wie de aanvrager was van de vergunningen zodat de verdeling niet helemaal accuraat is. Vooral bij nieuwbouwprojecten en herinrichtingen is er vaak  overlapping en onduidelijkheid. Zie hier de echte aantallen:

  • OPENBARE RUIMTE (herinrichtingen, dode/slechte bomen, populieren) : 2.250 bomen
  • NIEUWBOUWPROJECTEN: 2.612 bomen (waarvan 1.200 TNO Ypenburg)
  • TUINEN/PERCELEN/SCHOOLPLEINEN/BEGRAAFPLAATSEN (particulier en openbaar): 819 bomen

In totaal zijn er dus voor 5.681 bomen kapvergunningen verleend om te kappen in 2016 !!!

Dat is ruim vier keer zoveel als Revis beweert…

En hieronder vallen nog niet eens:

  • DUNNING (parken en bossen): onbekend
  • ILLEGALE KAP: onbekend
  • STORMSCHADE: ons onbekend

Het totaal aan gekapte bomen ligt dus nog hoger!

Wij zijn ons ervan bewust dat het verlenen van een kapvergunning niet op de zelfde datum plaatsvindt als het kappen zelf. Een kapvergunning is immers 18 maanden geldig. Het is voor ons, maar ook voor de gemeente onmogelijk om te bepalen wanneer de bomen werkelijk gekapt zijn. Daarom is voor ons de verlening van de kapvergunningen leidend.

Voor het geval er twijfel bestaat over de echtheid van deze informatie. Hier de link naar de lijst met alle kapvergunningen die de gemeente verleende in 2016, door ons gearchiveerd. Tel maar na…

http://www.laatmijstaan.nl/wp-content/uploads/2017/02/VERLEENDE-KAPVERGUNNINGEN-2016-DEN-HAAG.pdf

Voeg reactie toe

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees ook...
Lees ook...
Laatmijstaan.nl - Weten jullie het nog? Op 3 februari publiceerde OmroepWest.nl een artikel: Waar of niet waar: worden er in Den Haag…