Gemeente ontgroent Den Haag

Paul van der Maesen –

Onlangs heeft de gemeenteraad van Den Haag ermee ingestemd dat het ministadje Madurodam gratis een stuk van de Scheveningse Bosjes ter grootte van een voetbalveld mag kappen en inlijven . Aan de andere kant van die bosjes dreigt binnenkort nog een aanslag op Haags groen. De alom geprezen Scheveningseweg zal zijn bomenpracht verliezen om ruim baan te maken voor de prestigieuze, maar nu al beruchte nieuwe tram Avenio. Op de aanpassingen van Scheveningseweg en Madurodam is reeds gepreludeerd in het eind 2015 verschenen Ambitiedocument Internationaal Park, opgesteld in opdracht van wethouder Revis. Het ambitieplan is na fel en massaal burgerprotest ingetrokken maar dat heeft voor de twee ontgroenplannen geen effect.

Burgers die zich verzetten tegen de plannen krijgen te horen dat zij activisten zijn of een elite vormen, mensen zijn die niets hebben met verbeterde werkgelegenheid en die vernieuwing willen tegenhouden. Van de plannen wordt gezegd dat ze Den Haag alleen maar mooier en groener zullen maken, een argumentatie die ook bekend is van lobby’s voor megastallen, dieselmotoren en onkruidgif, die het milieu alleen maar ten goede zouden komen. Onzin en verlakkerij!

We zien een wethouder opereren tegen bestaande afspraken en convenanten in, zoekend naar gaatjes in wetgeving, burgers aan het lijntje houden in denktanks om hen als het uitkomt te laten vallen als een baksteen.

Van het Parijse klimaatakkoord lijken de meeste Haagse bestuurders en volksvertegenwoordigers niet gehoord te hebben, of ze lijken zich de implicaties van dat akkoord voor de bescherming van schaars en kostbaar Haags groen niet te realiseren. De implicatie is dat je met het bestaande groen niet behoudend genoeg kunt zijn. In geval van Madurodam was een behoudende keuze geweest: bouw in lagen op de ruimte die je hebt. Voor de Scheveningseweg : kies een smallere tram die de bomen spaart.

Behoudendheid voor het Haags groen is een eigenschap die voor bestuurders en volksvertegenwoordigers in toenemende mate gewenst is. De bevolkingsdichtheid van onze stad groeit sterk. De druk op de ruimte groeit navenant. Innovatie is dat je het groen weet te sparen en zelfs versterken door slim te bouwen en infrastructuur te benutten, niet door weer een stuk van dat groen te vernielen en af te snoepen en daarmee de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad aan te tasten.

Paul van der Maesen

Voeg reactie toe

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees ook...
Lees ook...
Bomenstichting Den Haag, SOS Den Haag - Op 4 oktober 2017 vergaderde de Commissie Leefomgeving met de spoorvervanging Scheveningseweg op de Agenda.…
Lees ook...
Laatmijstaan.nl - Weten jullie het nog? Op 3 februari publiceerde OmroepWest.nl een artikel: Waar of niet waar: worden er in Den Haag…