Iconisch beeld Scheveningseweg verdwijnt na 352 jaar

Den Haag – “De Scheveningseweg is een bijzondere weg. Hij werd 350 jaar geleden aangelegd en was de eerste verharde buitenweg in Holland. Bijzonder is ook dat hij vrijwel volledig zijn oorspronkelijke karakter heeft behouden” schrijft het Museon in 2016 ter ere van de 350ste verjaardag van deze weg met haar grote natuuren cultuurhistorische waarde. Nu, slechts tweejaar later, heeft de gemeenteraad ingestemd met het verleggen van de tramrails in een betonnen bak. Daardoor verdwijnt, na ruim drie en een halve eeuw, een iconisch beeld van Den Haag.

Gesloten bladerdek verdwijnt voorgoed

Wethouder De Bruijn (verkeer en vervoer, D’66) beriep zich op een ambtenaar, die hem influisterde dat de bomen in 10 jaar weer een gesloten bladerdek zouden vormen. Dat is onmogelijk! De betonnen bak is, volgens de tekeningen die aan de gemeenteraad zijn gestuurd, 15,5 meter breed. De bomen komen daar nog eens drie meter vandaan te staan. De nieuwe bomen naast het spoor komen dus verder uit elkaar dan nu. Iedere boom moet in de nieuwe situatie ruim 10 meter overbruggen om de ander te raken. De boom krijgt die kans ook niet omdat de boomvrije ruimte volgens de huidige voorschriften 20 meter breed en 12 meter hoog moet zijn. Deze ruimte is vastgesteld om de beheerskosten (vrijhouden van takken en bladeren) van de tramlijn te verminderen. Door deze ‘kostenbesparende’ ruimte passen alleen zuilvormige bomen. Kijk bijvoorbeeld naar de Nieuwe Parklaan: daar zijn zuilvormige esdoorns geplant naast de nieuwe betonbak rails. Het romantische beeld van een gesloten bladerdek kan met deze boomvorm en grote onderlinge afstand nooit meer terugkeren.

Boom besparend beleid overboord gegooid

Gemeente en HTM hádden gezamenlijk beleid om tramrails en bomen naast elkaar te laten bestaan. Dit, besparende, beleid is zonder goedkeuring van de gemeenteraad, radicaal gewijzigd. Rails worden de laatste jaren in een , wortel werende beton bak gelegd. Bomen worden gekapt en nieuwe bomen komen op grotere afstand van de rails. De bosbodem wordt vernietigd. Met de ‘poerenconstructie’ lukte het goedom bomen en bosbodem te sparen. Zeker bij de Scheveningseweg. Boomwortels konden zich vrijelijk ontwikkelen en de oude bosbodem bleef intact. Om te voldoen aan de opdracht van de wethouder (sparen van zoveel mogelijk bomen), bedachten enkele leden van de Denktank een soortgelijke, maar veel duurzamere constructie: stalen palen in plaats van de meer kwetsbare betonnen poeren. Deze variant in zonder onderzoek of uitwerking van de hand gewezen.

Chaotisch proces

Het nu aangenomen voorontwerp bevat tekeningen met totaal andere maatvoeringen dan de tekeningen die binnen de Denktank zijn besproken. Op welke tekeningen de inmiddels aangevraagde kapvergunning gebaseerd is, is dan ook niet duidelijk. Het is een chaos. Net als het proces van de Denktank. Door enkele leden van de Denktank werd elke vergadering met luide stem te verstaan gegeven: “dat we nou eens op moesten houden over die bomen”. Het heeft het gevoel gegeven dat de Denktank is misbruikt als legitimatie om een betonnen bak aan te leggen en de bomen te kappen. Het idee van de HTM om een halte te schrappen is evenmin aan de Denktank voorgelegd.

Compensatie bos ontbreekt

Omdat het traject van de betonnen bak langs de Scheveningseweg onder de Wet Natuurbescherming valt, dient dat traject gecompenseerd te worden. Net als bij Madurodam. Het college heeft echter geen voorstel voor compensatie gedaan. De raad heeft er niet op aangedrongen dat alsnog te doen.

Dubbele bomenrijen niet doorgetrokken

Met een motie vroeg de Haagse Stadspartij om, waar mogelijk, de dubbele bomenrijen door te trekken vanaf de gepande rotonde bij de Duinstraat over de Teldersweg tot aan de Zeestraat. De motie haalde het niet. VVD, D’66, PvdA, CDA, PVV stemden tegen. De beloftes in de verkiezingsprogramma’s ten spijt. Tegen het raadsvoorstel hebben gestemd: Gr de Mos/OP, ID, GL, PvdD, Gr Okcluoglu.
SOS Den Haag, Behoudpagina Scheveningse Bosjes,
Wijkoverleg Zorgvliet, Wijkoverleg Archipel &
Willemspark, Bomenstichting Den Haag.

Voeg reactie toe

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees ook...
Lees ook...
    Laat mij staan - Maandag avond hebben Haagse actievoerders van Bomenstichting Den Haag, SOS Den Haag, Laatmijstaan.nl, Groep de Mos,…
Lees ook...
Bomenstichting Den Haag - We hebben het stemgedrag van alle fracties van de gemeenteraad van 25 januari 2018 weer in de tabel…