Zienswijze BDH voorontwerp bestemmingsplan Koekamp

Bomenstichting Den Haag –

Het voorontwerp bestemmingsplan maakt het mogelijk om in 3 deelgebieden de bestemmingen te wijzigen. Het maakt o.a. de weg vrij om van dit deel van de Koekamp in de toekomst een commercieel uit te baten terrein te maken met grote vrijheden voor bebouwing en aantasting van de rust, natuur- en cultuurhistorische waarden van de Koekamp. Bovendien loopt het voorontwerp bestemmingsplan vooruit op de resultaten die voort zullen vloeien uit moties, die de gemeenteraad heeft vastgesteld.
De BDH stelt wel voor een nieuw wijzigingsgebied op te nemen: het wegvak Laan van Nieuw Oost-Indië dat door het Haagse Bos loopt, met als doel de Stedelijke Groene Hoofdstructuur te versterken.

Zie hier de zienswijze

2 Reacties

 • Pascal 31 maart 2018 16:04

  Plan koekamp bevat veel groene woorden, maar geen groene daden! Er wordt netto groen ingeleverd door infrastructuur aan te leggen door een stuk bos. De gemeente kan dit (belasting)geld beter stoppen in echte verbindingen tussen groen die zorgen voor structurele verbetering van het groen en de leefomgeving. Denk aan:

  -de laan van NOI, twee delen haagse bos met elkaar verbinden (ondertunnelen of 2 ecoducten met ruiter, voet- en fiets-paden);
  -N44, verbinding (tunnel of ecoduct) tussen het Haagse bos en landgoed Oosterbeek. Er is hiervoor geld beschikbaar vanuit een fonds voor groencompensatie n.a.v, bouw van de amerikaanse ambassade. Echter heeft de gemeente tot dusver alleen een eekhoornbrug gebouwd (waar geen Eekhoorn overheen gaat) en bomen gekapt in landgoed oosterbeek.
  -Alkemadelaan. Groene verbinding (o.a. een ecoduct/voetgangersbrug) die klein Zwitserland verbind met het Maurits Kiekpad ter hoogte van het ICC.
  -Plesmanweg/Hubertusviaduct. Groene verbinding tussen het Hubertuspark en de scheveningse bosjes t.h.v. Dr. A Jocabosweg/ Kerhoflaan.
  -Teldersweg, groene verbinding tussen de scheveningse bosjes en de waterpartij (o.a. door de terldersweg te ondertunnelen)

  Om deze plannen te realiseren is een lange termijn visie nodig die de leefomgeving van de bewoners van de stad op nummer 1 zet i.p.v. commerciële belangen en de belangen van projectontwikkelaars. Hier zijn investeringen voor nodig die niet altijd binnen een termijn van 4 jaar gerealiseerd kunnen worden.

  Als bovenstaande verbindingen worden gerealiseerd, heeft Den Haag wellicht het grootste aaneengesloten Binnenstedelijk groengebied van de wereld! Dat is nog eens een unique selling point.

  Het is vervelend om te zien dat de gemeente voornamelijk kijkt naar zogenaamde “quick wins” die door bestuurders/wethouders borstkloppend in de pers worden gebombardeerd met veel woorden als vergroening, meer kwalitatief groen en natuurcompensatie (vaak in gebieden die in de praktijk al groen zijn). De groene woorden woorden helaas vaak misbruikt om de aandacht weg te halen van (bouw)plannen waarvoor netto groen ingeleverd moet worden (Denk aan Kijkduin, Madurodam, Schoone Ley etc..).

  Hopelijk gaat er in de gemeenteraad een nieuwe wind waaien die daadwerkelijk leidt tot vergroening.

  • Behoud Haags Groen
   Behoud Haags Groen 31 maart 2018 19:48

   Dank voor je bijdrage Pascal. Wij zouden het niet beter onder woorden kunnen brengen.

Voeg reactie toe

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees ook...
Lees ook...
Bomenstichting Den Haag - De Bomenstichting Den Haag heeft in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een presentatie gegeven over de rol…
Lees ook...
We ontvingen deze fotocollage van de onaangenaam verraste Nati van Schouwen met deze tekst: "Foto's van een klein stukje Rustenburg-Oostbroek vandaag... er…