Doelstelling

Het Haagse groen staat ernstig onder druk. Er zijn momenteel veel groepen in Den Haag die zich verzetten tegen het huidige Haagse groenbeleid. De Gemeente doet het voorkomen dat Den Haag steeds groener wordt en zelfs de groenste stad van Nederland is. Wij weten wel beter…

Ons doel is deze groepen te verbinden en te versterken, een vuist te creëren door slimme promotie. Daar hebben wij hulp bij nodig, zowel fysiek als financieel.

Met Behoud Haags Groen willen wij zoveel mogelijk mensen die een warm hart hebben voor ons groen voorzien van echte feiten, bijeenbrengen en aanzetten tot actie.

Met ons “Behoud Haags Groen Keurmerk” willen we politieke partijen stimuleren om het Haagse groen te behouden en te versterken.